Παραγγελία Fiesta 941A Cream

Σύνθεση:   100% Heat Set

Διάσταση: 1,60 x 2,3om     146,00€

2,00 x 2,50m  198,00€