Παραγγελία Vintage Summer 22215 556

Σύνθεση : 100% heat set polypropylene,χαλί μηχανής,

χώρα κατασκευης Βέλγιο

Διαστάσεις

1.40 x 2,00 m       72.00€

1.60 x 2,30 m        96.00€

2.00 x 2,90 m        150.40€