25€

Πατακι 1004

Σύνθεση : 100% Βαμβακερό Διάσταση :  0,70  x  1,40m

λεπτομέρειες
25€

Πατακι 1003

Σύνθεση : 100% Βαμβακερό Διάσταση :  0,70  x  1,40m

λεπτομέρειες
25€

Πατακι 1002

Σύνθεση : 100% Βαμβακερό Διάσταση :  0,70  x  1,40m

λεπτομέρειες
25€

Πατακι 1001

Σύνθεση : 100% Βαμβακερό Διάσταση :  0,70  x  1,40m

λεπτομέρειες
25€

Πατακι 1000

Σύνθεση : 100% Βαμβακερό Διάσταση :  0,70  x  1,40m

λεπτομέρειες
200.00€

Sherazad 8404 Red

Σύνθεση:Acrylic 1.000.000 Κόμπους/m2 Διάσταση:0,0,67 x 1,40 m 0,67 x 1,40 m 0,67 x 2,20 m 200,00€

λεπτομέρειες
200.00€

Sherazad 8351 Red

Σύνθεση:Acrylic 1.000.000 Κόμπους/m2 Διάσταση:0,0,67 x 1,40 m 0,67 x 1,40 m 0,67 x 2,20 m 200,00€

λεπτομέρειες
200.00€

Sherazad 8351 Ivory

Σύνθεση:Acrylic 1.000.000 Κόμπους/m2 Διάσταση:0,0,67 x 1,40 m 0,67 x 1,40 m 0,67 x 2,20 m 200,00€

λεπτομέρειες
200.00€

Sherazad 8349 Red

Σύνθεση:Acrylic 1.000.000 Κόμπους/m2 Διάσταση:0,0,67 x 1,40 m 0,67 x 1,40 m 0,67 x 2,20 m 200,00€

λεπτομέρειες
200.00€

Sherazad 8349 Ivory

Σύνθεση:Acrylic 1.000.000 Κόμπους/m2 Διάσταση:0,0,67 x 1,40 m 0,67 x 1,40 m 0,67 x 2,20 m 200,00€

λεπτομέρειες
75.00€

Olympia 7108 D Cream

Σύνθεση: 100% Heatset Διάσταση:1.40 x 2.00m 75.00€ 1.60 x 2.30m 100.00€ 2,00 x 2.50m 135.00€ 2,00 x 3,00m 165.00€ Bed Set 95.00€

λεπτομέρειες
75.00€

Olympia 7108 E Red

Σύνθεση: 100% Heatset Διάσταση:1.40 x 2.00m 75.00€ 1.60 x 2.30m 100.00€ 2,00 x 2.50m 135.00€ 2,00 x 3,00m 165.00€ Bed Set 95.00€

λεπτομέρειες
75.00€

Olympia 8595 K Cream

Σύνθεση: 100% Heatset Διάσταση:1.40 x 2.00m 75.00€ 1.60 x 2.30m 100.00€ 2,00 x 2.50m 135.00€ 2,00 x 3,00m 165.00€ 2,50 x 3.00m 205.00€ Bed Set 95.00€

λεπτομέρειες
75.00€

Olympia 8595 E Red

ύνθεση: 100% Heatset Διάσταση:1.40 x 2.00m 75.00€ 1.60 x 2.30m 100.00€ 2,00 x 2.50m 135.00€ 2,00 x 3,00m 165.00€ 2,50 x 3.00m 205.00€ Bed Set 95.00€

λεπτομέρειες
75.00€

Olympia 6045 F Cream

Σύνθεση: 100% Heatset Διάσταση:1.40 x 2.00m 75.00€ 1.60 x 2.30m 100.00€ 2,00 x 2.50m 135.00€ 2,00 x 3,00m 165.00€ 2,50 x 3.00m 205.00€ Bed Set 95.00€

λεπτομέρειες
75.00€

Olympia 6045 A Red

Σύνθεση: 100% Heatset Διάσταση:1.40 x 2.00m 75.00€ 1.60 x 2.30m 100.00€ 2,00 x 2.50m 135.00€ 2,00 x 3,00m 165.00€ 2,50 x 3.00m 205.00€ Bed Set 95.00€

λεπτομέρειες
75.00€

Olympia 5238 B Red

Σύνθεση: 100% Heatset Διάσταση:1.40 x 2.00m 75.00€ 1.60 x 2.30m 100.00€ 2,00 x 2.50m 135.00€ 2,00 x 3,00m 165.00€ 2,50 x 3.00m 205.00€ Bed Set 95.00€

λεπτομέρειες
75.00€

Olympia 4262 C Red

Σύνθεση: 100% Heatset Διάσταση:1.40 x 2.00m 75.00€ 1.60 x 2.30m 100.00€ 2,00 x 2.50m 135.00€ 2,00 x 3,00m 165.00€ 2,50 x 3.00m 205.00€ Bed Set 95.00€

λεπτομέρειες
1 of 512345