Παραγγελία Oia 300/70/1180 2x 0.70 x 1,40 m , 1x 0,70 x 2,50m @ €130,00

Σύνθεση: Heat Set   (περιλαμβάνει 3 χαλιά)

Διάσταση:
0,70 x 1,40 m

0,70 x 1,40 m

0,70 x 2,50 m                 130,00€