Παραγγελία Ansari 66008/2626 1,33 x 1,95 m @ €60,00

Σύνθεση:   100% Alifatic polymeres

Διάσταση: 1,33 x 1,95 m     60,00€