Παραγγελία Lotus 1334D

Σύνθεση:   100% Heat Set

Διάσταση: 1.40 x 2.00m    112.00€

1,60 x 2,3om         166.00€

2,00 x 2,50m         220.00€

2,00 x 2.85m          251.00€

2.40 x 3.00m      315.00€

Bed Set                146.00€